Just-Access-banners-Faris_articles

تیر ۲۳, ۱۳۹۲

بحران کمبود دارو و تجربه بیماران خاص

 عرصه سوم- تازه ترین گزارشها از وضعیت کمبود دارو در کشور نشان از افزایش تدریجی دامنه این بحران  بویژه در میان بیماران خاص دارد.برخی روزنامه های […]