Just-Access-banners-Faris_articles

مهر ۱۲, ۱۳۹۲

درخواست فعالان زن برای پیوستن به جنبش “نه به تحریم”

تعدادی از فعالان زن سیاسی و مدنی در داخل ایران با انتشار بیانیه‌ای از مردم سراسر جهان خواسته‌اند به جنبش “نه به تحریم” بپیوندند. این افراد […]