Just-Access-banners-Faris_articles

مرداد ۲۶, ۱۳۹۱

تاثیرتحریم‌ها برجامعه مدنی درایران

عرصه سوم – سایه تحریم‌ها هر روز بر سر ایران سنگین‌تر می‌شود. تحریم‌هایی که قرار‌ بود هدف‌مند باشند و به گفته وضع‌کنندگان‌شان، طوری طراحی شده بودند که […]